Taal

speloefent / voor:
taal, kennis, snelheid, groepen
taal, creatief denken, groepen
woordenschat oefenen, vragen formuleren, logisch denken, informatie combineren
taal, fantasie, de ander inschatten, strategie, verhalen, groepen
respons-inhibitie, combineren, taal, taakinitiatie, groep
taal, fantasie, creatief denken, een stem krijgen, flexibiliteit (de woorden op de kaarten zijn in het Engels)
groepen, taal, sociale vaardigheden, zelfinzicht, argumenteren, groepsdynamiek
taal, verhalen, fantasie, creatief schrijven, woordenschat, groepen
Story Cubes, maar dan een slag groter: taal, verhalen, fantasie, creatief schrijven, woordenschat, groepen
Overleggen, beargumenteren, andere overtuigen, vragen stellen
taal, verhalen, vertellen, de ander inschatten, fantasie
logisch denken, deductie, begrijpend lezen